دانش فنی و روش تولید نرم کننده البسه و حوله برای خشکشویی ها و مصارف خانگی

در این دانش فنی ، روش تولید نرم کننده لباس و حوله جهت مصارف خانگی و خشکشویی به همراه 19 فرمول رایج شرح داده می شود.

48,000 تومان

دانش فنی و روش تولید نرم کننده البسه و حوله برای خشکشویی ها و مصارف خانگی.zip
961 کیلوبایت
دانش فنی و روش تولید نرم کننده البسه و حوله برای خشکشویی ها و مصارف خانگی.zip
961 کیلوبایت