فرمولاسیون، دانش فنی و روش تولید مایع سفید کننده غلیظ

استفاده از مایعات سفید کننده  مانند وایتکس روی سطوح عمودی و شیب دار مشکل می باشد. در این فرمولاسیون مواد افزودنی و روش تولید مایع سفید کننده غلیظ به نحوی که روی سطوح شیب دار و عمودی پایداری و ماندگاری داشته باشند شرح داده شده است.

99,000 تومان

دانش فنی و روش تولید مایع سفید کننده بر اساس سدیم هیپوکلریت با ویسکوزیته بالا.zip
953 کیلوبایت