فرمولاسیون و روش تولید چسب کرپ

در این فایل فرمولاسیون و مشخصات فنی و روش تولید چسب کرپ توصیف شده است و می توانید با خرید این فایل چسب کرپ که از چسب های عمده در تولید کفش می باشد را تولید کنید.

180,000 تومان

چسب کرپ.zip
1 مگابایت