فرمولاسیون و روش تولید شامپوی نیمه شفاف حاوی روغنهای حفاظت کننده از مو و مشتقات گیاهی نرم کننده مو

این فرمولاسیون بر اساس فرمول ارایه شده توسط شرگت ساسول برای تولید شامپوی حاوی روغن های گیاهی و مشتقات آن می باشد که دارای خواص نرم کنندگی و حفاظت از موهای آسیب دیده را دارد.

30,000 تومان

فرمولاسیون و روش تولید شامپوی نیمه شفاف حاوی روغنهای حفاظت کننده از مو و مشتقات گیاهی نرم کننده مو.zip
150 کیلوبایت